ORGANİZASYON ŞEMASI


BAŞKANLIK


Mehmet Kürşat BİÇİCİ

Eyyüp MUSAOĞULLARI

Bölge Liman Başkanı

Bölge Liman Başkan Yardımcısı V.

GEMİ DENETİM ve KIYI YAPILARI SERVİSİ

Cüneyt AYDEMİR

Cihan KÖRPE

Veli ÖCAL

Mehmet BAYRAM

Talat ÇAĞRICI

Hüseyin Murat ÖZCAN

Özer SUNTURLU

Denizcilik Sörvey Müh. 

Denizcilik Sörvey Müh.

Denizcilik Sörvey Müh.

Denizcilik Sörvey Müh.

Denizcilik Sörvey Müh.

Denizcilik Sörvey Müh.

Denizcilik Sörvey Müh.

GEMİ İNSANLARI BİRİMİ


Ahmet MAZMANOĞLU

Efdal ŞENGÜR

Uzman

Araştırmacı

GEMİ SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ufuk ÇENDE

Mustafa BİLEN

Sinem Ezgi ATICI

Gemi Sicil Müdürü

Uzman

Memur

GEMİ HAREKETLERİ SERVİSİ

Orha EKŞİ

Aykut ÖZMEN

Kerim DOĞAN

Canan Sevgi GÜNER

Necdet BİÇİCİ

Hüseyin SARICI

VHKİ

Teknisyen

VHKİ

VHKİ

Araştırmacı

Denizcilik Sörvey Müh.

YÖNETİM HİZMETLERİ SERVİSİ


Bahtiyar BAYER

Ertan DALMIŞ

Türkan KAYA

Uzman

Teknisyen

Büro Şefi

EVRAK KAYIT

Mustafa Ulaş EĞLENCEOĞLUVHKİ

TEMİZLİK PERSONELİ


Arife TÜZEN

Sade BAŞ

Necmettin GEZEN

Münevver TEMEL

Zehra DİNÇ

Sürekli İşci

Sürekli İşci

Sürekli İşci

Sürekli İşci

Sürekli İşci

GÜVENLİK PERSONELİ


Murat MERCAN

Levent CANDAR

Şenol ÇAKAR

Ahmet PARLAKBULUT

Sinan AYDOS

Ender KARASAÇ

Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

Güvenlik

USTA GEMİCİ


Ergün PERÇİN
Sürekli İşci
ŞÖFÖRLER

Mustafa YONTAR

Kamil ÇAKMAK

Şoför

Şoför

SEKRETERYA


Meltem TAŞKIN
Memur